หน้าหลัก
..................................................................
ทุนการศึกษา
..................................................................
จัดหางาน
..................................................................
กองทุน กยศ.
..................................................................
กองทุนเงิน กรอ.
..................................................................
 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
..................................................................
ข่าวโฮมรูมประจำสัปดาห์ กยศ.
..................................................................
ข่าวกยศ.
..................................................................
ข่าว กรอ.
..................................................................
ข่าวกิจกรรมเครือข่ายกองทุน
 
ข่าวบริการอาชีพและตำแหน่งงานว่าง
 
ผลงานดีเด่น
..................................................................
รูปผลงานดีเด่น
..................................................................
ผู้ดูแลระบบ
..................................................................
 
ศึกษาการกู้ยืมผ่านระบบ NPRU Loan
..................................................................
ศึกษาการกู้ยืมผ่าน e-Studentloan
..................................................................
www.studentloan.ktb.co.th
..................................................................
www.studentloan.or.th
..................................................................
ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้
..................................................................
ขณะนี้ onlines  4 คน
เริ่มนับ 24/06/48
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
[25/04/57]  กองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานกองทุนฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ
[25/04/57]  กองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานกองทุนฯ สถาบันรัชต์ภาคย์กรุงเทพฯ
[23/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มหกรรมนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ
[23/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษากองทุนฯ ระดับชั้นปีสุดท้าย
[23/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ ม.ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนเข้าร่วมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตการกุศล
[23/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนฯ ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์สร้างจิตสำนึกผู้กู้
[23/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ ม.ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ปลูกจิตสำนึกที่ดีของผู้กู้
[23/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
[23/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
[23/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนฯ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ม.ศรีปทุม
[23/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ ม.ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุน กยศ. เข้าร่วมกิจกรรม กยศ. พี่ช่วยน้อง
[23/04/57]  กองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ AIS จัดกิจกรรมแนะแนวว่าที่บัณฑิตให้กับนักศึกษาเครือข่ายกองทุนฯ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
[19/04/57]  บริษัทโตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
[19/04/57]  ฝ่ายกองทุนกยศ ม. ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนและนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
[19/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ ม.ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนฯ และนักศึกษาระดับชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมงาน โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ e jobfair@Nakhonpathom
 
 
     
   
 

 
ติดต่อเรา
 


ที่อยู่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

info_npru@yahoo.com
โทร. (034) 261021 – 36 ต่อ 765 , 1852 (034) 261096
โทรสาร (034) 261096
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองทุน กยศ.

My link
.....................................................................................................
+ http://ps.npru.ac.th/icl
+ http://nls.npru.ac.th/npru/

 
 
© COPYRIGHT 2009 :: ps.npru.ac.th/icl/ :: ALL RIGHTS RESERVED ::