หน้าหลัก
..................................................................
ทุนการศึกษา
..................................................................
จัดหางาน
..................................................................
กองทุน กยศ.
..................................................................
กองทุนเงิน กรอ.
..................................................................
 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
..................................................................
ข่าวโฮมรูมประจำสัปดาห์ กยศ.
..................................................................
ข่าวกยศ.
..................................................................
ข่าว กรอ.
..................................................................
ข่าวกิจกรรมเครือข่ายกองทุน
 
ข่าวบริการอาชีพและตำแหน่งงานว่าง
 
ผลงานดีเด่น
..................................................................
รูปผลงานดีเด่น
..................................................................
ผู้ดูแลระบบ
..................................................................
 
ศึกษาการกู้ยืมผ่านระบบ NPRU Loan
..................................................................
ศึกษาการกู้ยืมผ่าน e-Studentloan
..................................................................
www.studentloan.ktb.co.th
..................................................................
www.studentloan.or.th
..................................................................
ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้
..................................................................
ขณะนี้ onlines  4 คน
เริ่มนับ 24/06/48
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
[19/04/57]  บริษัทโตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  
[19/04/57]  ฝ่ายกองทุนกยศ ม. ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนและนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  
[19/04/57]  ฝ่ายกองทุน กยศ ม.ราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาเครือข่ายกองทุนฯ และนักศึกษาระดับชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมงาน โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ e jobfair@Nakhonpathom  
[25/02/57]  บริษัท Sanoga (Thailand) Co., Ltd. มีความต้องการที่จะสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพจำนวนหลายอัตราสามารถเข้าไปดูเว็บไซด์ของบริษัทได้ทาง http://www.sanoga.com/careers
[06/09/56]  ฝ่ายกองทุน กยศ. จัดประชุมผู้ค้ำประกันกองทุน กยศ./กรอ.
[06/09/56]  ฝ่ายกองทุน กยศ.ติดตามบัณฑิตผู้กู้กองทุน กยศ. / กรอ. ในวันซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
[06/09/56]  ฝ่ายกองทุน กยศ.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสำหรับการเป็นผู้กู้ที่ดีและการชำระหนี้คืนกองทุนฯ
[06/09/56]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ บริษัท ตั้งเซียฮวดมอเตอร์ไบค์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรม Yamaha Square แคร์สังคม ครั้งที่ 1
[06/09/56]  ชมรมเครือข่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกสำหรับการเป็นผู้กู้ที่ดีและการชำระหนี้คืนกองทุนฯ
[06/09/56]  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม ร่วมกับ ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม จัดทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
[08/08/56]  หัวหน้ากองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม ชี้แจงเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
[08/08/56]  ฝ่ายกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม จัดงานปฐมนิเทศผู้กู้กองทุน กยศ.ตามเกณฑ์มาตรฐานกองทุนฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2556
[08/08/56]  ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
 
 
     
   
 

 
ติดต่อเรา
 


ที่อยู่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

info_npru@yahoo.com
โทร. (034) 261021 – 36 ต่อ 765 , 1852 (034) 261096
โทรสาร (034) 261096
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองทุน กยศ.

My link
.....................................................................................................
+ http://ps.npru.ac.th/icl
+ http://nls.npru.ac.th/npru/

 
 
© COPYRIGHT 2009 :: ps.npru.ac.th/icl/ :: ALL RIGHTS RESERVED ::