หน้าหลัก
..................................................................
ทุนการศึกษา
..................................................................
จัดหางาน
..................................................................
กองทุน กยศ.
..................................................................
กองทุนเงิน กรอ.
..................................................................
 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
..................................................................
ข่าวโฮมรูมประจำสัปดาห์ กยศ.
..................................................................
ข่าวกยศ.
..................................................................
ข่าว กรอ.
..................................................................
ข่าวกิจกรรมเครือข่ายกองทุน
 
ข่าวบริการอาชีพและตำแหน่งงานว่าง
 
ผลงานดีเด่น
..................................................................
รูปผลงานดีเด่น
..................................................................
ผู้ดูแลระบบ
..................................................................
 
ศึกษาการกู้ยืมผ่านระบบ NPRU Loan
..................................................................
ศึกษาการกู้ยืมผ่าน e-Studentloan
..................................................................
www.studentloan.ktb.co.th
..................................................................
www.studentloan.or.th
..................................................................
ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้
..................................................................
ขณะนี้ onlines  4 คน
เริ่มนับ 24/06/48
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
[23/07/53]  รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้ากองทุน กยศ.ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อกำกับสถานศึกษาทั่วประเทศในการใช้ระบบ e – Audit กองทุน กยศ.
[23/07/53]  รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้ากองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม สัมภาษณ์พิเศษความสำเร็จด้านการปฏิบัติงานกองทุน กยศ.รายการโทรทัศน์ “รู้ตื่น เบิกบาน”
[22/07/53]  ข่าวโฮมรูมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2553
[20/07/53]  รับสมัครนักขายมืออาชีพ
[15/07/53]  ธนาคารกรุงศรีอยุธยารับสมัครงาน
[15/07/53]  งานสำหรับผู้รักความสวยงาม
[14/07/53]  ข่าวโฮมรูมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2553
[13/07/53]  ประกาศตำแหน่งงานว่าง
[13/07/53]  ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน
[13/07/53]  ประชาสัมพันธ์โอกาสในการสร้างรายได้
[06/07/53]  ข่าวโฮมรูมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2553
[28/06/53]  รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเรื่องจิตอาสา “มูลนิธิฉือจี้”ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศไต้หวัน
[28/06/53]  ข่าวโฮมรูมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553
[28/06/53]  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ.
[27/06/53]  รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานกองทุน กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับสถานศึกษาทั่วประเทศในการใช้ระบบ e- Audit กองทุน กยศ.
 
 
     
   
 

 
ติดต่อเรา
 


ที่อยู่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

info_npru@yahoo.com
โทร. (034) 261021 – 36 ต่อ 765 , 1852 (034) 261096
โทรสาร (034) 261096
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองทุน กยศ.

My link
.....................................................................................................
+ http://ps.npru.ac.th/icl
+ http://nls.npru.ac.th/npru/

 
 
© COPYRIGHT 2009 :: ps.npru.ac.th/icl/ :: ALL RIGHTS RESERVED ::