หน้าหลัก
..................................................................
ทุนการศึกษา
..................................................................
จัดหางาน
..................................................................
กองทุน กยศ.
..................................................................
กองทุนเงิน กรอ.
..................................................................
 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน
..................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
..................................................................
ข่าวโฮมรูมประจำสัปดาห์ กยศ.
..................................................................
ข่าวกยศ.
..................................................................
ข่าว กรอ.
..................................................................
ข่าวกิจกรรมเครือข่ายกองทุน
 
ข่าวบริการอาชีพและตำแหน่งงานว่าง
 
ผลงานดีเด่น
..................................................................
รูปผลงานดีเด่น
..................................................................
ผู้ดูแลระบบ
..................................................................
 
ศึกษาการกู้ยืมผ่านระบบ NPRU Loan
..................................................................
ศึกษาการกู้ยืมผ่าน e-Studentloan
..................................................................
www.studentloan.ktb.co.th
..................................................................
www.studentloan.or.th
..................................................................
ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้
..................................................................
ขณะนี้ onlines  4 คน
เริ่มนับ 24/06/48
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
[12/11/50]  ข่าวโฮมรูมหน่วยทุนการศึกษา ประจำวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2550
[05/11/50]  ข่าวโฮมรูมหน่วยทุนการศึกษา ประจำวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2550
[02/11/50]  ข่าวโฮมรูมหน่วยทุนการศึกษา ประจำวันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2550
[02/11/50]  ข่าวแจ้งจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เรื่องการโอนเงินกู้เข้าบัญชีผู้กู้กองทุน กยศ.
[02/11/50]  ประกาศเรื่องผู้ขอกู้รายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2550 เนื่องจากวงเงินจัดสรรไม่เพียงพอ
[02/11/50]  ข่าวสำคัญถึงผู้กู้กองทุน กยศ.ที่เงินกู้ยังไม่โอนเข้าเนื่องจากบัญชีถูกปิด
[02/11/50]  ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนทุกระดับการศึกษา
     ขอให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องทุกหมู่เรียนและทุกชั้นปี เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เรื่องกองทุน กยศ. ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2550 คาบโฮมรูม เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช
[27/10/50]  กองทุน กยศ. คัดเลือก มรภ.นครปฐม ผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายและเสนอแนะระบบ IT ในการดำเนินงานกองทุนฯ ปีการศึกษา 2551
[27/10/50]  วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เข้าศึกษาดูงานด้านกองทุน กยศ. มรภ.นครปฐม
[17/10/50]  แบบฟอร์มตรวจเยี่ยมบ้านผู้กู้ ม.มหิดล
[16/10/50]  บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบ AlphDAMS และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัตินวสาร กำลังขยายตัวเปิดรับสมัครงานกว่า 20 อัตรา
[16/10/50]  โรงเรียนไพรฑูรย์วิทยา เปิดรับสมัครครูประถมศึกษา และครูสอนนักเรียนอนุบาล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เอกประถม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 อัตรา ..รายละเอียด..
[16/10/50]  โรงเรียนทวีวัฒนา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวนหลายอัตรา ..รายละอียด..
[16/10/50]  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ..รายละเอียด..
[16/10/50]  บริษัท ไอยมิตร จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านรับเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ปวส. และปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ..รายละเอียด..
 
 
     
   
 

 
ติดต่อเรา
 


ที่อยู่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

info_npru@yahoo.com
โทร. (034) 261021 – 36 ต่อ 765 , 1852 (034) 261096
โทรสาร (034) 261096
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองทุน กยศ.

My link
.....................................................................................................
+ http://ps.npru.ac.th/icl
+ http://nls.npru.ac.th/npru/

 
 
© COPYRIGHT 2009 :: ps.npru.ac.th/icl/ :: ALL RIGHTS RESERVED ::