ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
70203
Online User Online1
Today Today62
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month1,323
LastMonth Last Month2,286
ThisYear This Year7,331
LastYear Last Year25,844

ประจำปีงบประมาณ 2559