ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58629
Online User Online1
Today Today29
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month1,418
LastMonth Last Month1,915
ThisYear This Year21,601
LastYear Last Year28,681

ประจำปีงบประมาณ 2559