ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
50957
Online User Online1
Today Today64
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month2,562
LastMonth Last Month2,974
ThisYear This Year13,929
LastYear Last Year28,681

ประจำปีงบประมาณ 2559