ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
77536
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday49
ThisMonth This Month1,824
LastMonth Last Month2,017
ThisYear This Year14,664
LastYear Last Year25,844

ประจำปีงบประมาณ 2560