ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58628
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month1,417
LastMonth Last Month1,915
ThisYear This Year21,600
LastYear Last Year28,681

ประจำปีงบประมาณ 2560