ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
79662
Online User Online1
Today Today52
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month1,345
LastMonth Last Month2,605
ThisYear This Year16,790
LastYear Last Year25,844

1-แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 2557-2561พ.ศ.2560