ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
74976
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday61
ThisMonth This Month1,281
LastMonth Last Month1,521
ThisYear This Year12,104
LastYear Last Year25,844

1-แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 2557-2561พ.ศ.2560