ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
79658
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month1,341
LastMonth Last Month2,605
ThisYear This Year16,786
LastYear Last Year25,844

2-แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 2562-2566 พ.ศ.2561