ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
74970
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday61
ThisMonth This Month1,275
LastMonth Last Month1,521
ThisYear This Year12,098
LastYear Last Year25,844

1-รายงานผลการตรวจฯ สำนักงานอธิการบดี 2551