ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
79653
Online User Online2
Today Today43
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month1,336
LastMonth Last Month2,605
ThisYear This Year16,781
LastYear Last Year25,844

1-รายงานผลการตรวจฯ สำนักงานอธิการบดี 2551