ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
79647
Online User Online1
Today Today37
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month1,330
LastMonth Last Month2,605
ThisYear This Year16,775
LastYear Last Year25,844

2-รายงานผลการตรวจฯ สำนักงานอธิการบดี 2552