ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
74973
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday61
ThisMonth This Month1,278
LastMonth Last Month1,521
ThisYear This Year12,101
LastYear Last Year25,844

5-รายงานผลการตรวจฯ สำนักงานอธิการบดี 2555