ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
74980
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday61
ThisMonth This Month1,285
LastMonth Last Month1,521
ThisYear This Year12,108
LastYear Last Year25,844

6-รายงานผลการตรวจฯ สำนักงานอธิการบดี 2556