ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
79660
Online User Online1
Today Today50
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month1,343
LastMonth Last Month2,605
ThisYear This Year16,788
LastYear Last Year25,844

6-รายงานผลการตรวจฯ สำนักงานอธิการบดี 2556