ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
74974
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday61
ThisMonth This Month1,279
LastMonth Last Month1,521
ThisYear This Year12,102
LastYear Last Year25,844

7-รายงานผลการตรวจฯ สำนักงานอธิการบดี 2557