ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
74981
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday61
ThisMonth This Month1,286
LastMonth Last Month1,521
ThisYear This Year12,109
LastYear Last Year25,844

Slider images
Slider images
Slider images

ปรัชญาสำนักงานอธิการบดี "ระบบงานชัดเจน เน้นการบริการ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ"


ข่าวประชาสัมพันธ์กองกลาง

.............................................................................................................................................................................................................................




ข่าวประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผน

.............................................................................................................................................................................................................................




ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา

.............................................................................................................................................................................................................................


ภาพข่าวกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

.............................................................................................................................................................................................................................


ภาพข่าวกิจกรรมหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย

.............................................................................................................................................................................................................................