ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
89520
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday54
ThisMonth This Month907
LastMonth Last Month1,119
ThisYear This Year3,929
LastYear Last Year22,719

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)