ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
95450
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday31
ThisMonth This Month715
LastMonth Last Month1,208
ThisYear This Year9,859
LastYear Last Year22,719

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)