ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
110828
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday34
ThisMonth This Month864
LastMonth Last Month1,193
ThisYear This Year10,515
LastYear Last Year14,722

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)