ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
62038
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month967
LastMonth Last Month1,882
ThisYear This Year25,010
LastYear Last Year28,681

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)