ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58633
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month1,422
LastMonth Last Month1,915
ThisYear This Year21,605
LastYear Last Year28,681

  บุคลากรกองนโยบายและแผน  
     
     
 


นางศิริพร   โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

 
     


นางจันทกานต์   ภาตินทุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุวรรณา   บ่อยกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุคนทา   จันทร์เขียว
อาจารย์

     


นางสาวสาวิตรี   ไทรเขื่อนขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางสาววัญวิริญจ์   แจ้งพลอย
นักวิเทศสัมพันธ์